TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Thực hiện theo công văn 184/PGDĐT-GDMN về việc tập huấn công tác kiểm định chất lượng và trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 01/3/2019 tất cả các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá của các trường Mầm non, mẫu giáo trong huyện Tam Nông đã tham dự tập huấn tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tam Nông với thời gian tập huấn trong 2 ngày 01 và 02 tháng 3 năm 2019.

Trong thời gian buổi sáng ngày 01/3/2019 các thành viên tự đánh giá được nghe cô Lê Thị Mộng Tuyền – Phó trưởng phòng GD-ĐT hướng dẫn cách đánh giá trường chuẩn và kiểm định chất lượng giáo dục thông qua hình thức hướng dẫn lý thuyết.

IMG_1551775633626_1551775942309

Trong buổi chiều ngày 01/3 và cả ngày 02/3/2019 các trưởng mầm non, mẫu giáo trong huyện thay nhau trình bày bài tập kiểm định chất lượng giáo dục đã được phân công và đưa ra các minh chứng cụ thể của từng trường.

Kết quả sau 2 ngày tập huấn, các trường đã cơ bản hoàn thành được các bài tập do PGD-ĐT yêu cầu và nắm được hình thức tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục để thực hiện tự đánh giá tại trường.